Nogle FOREDRAGsemner AF MASSOUD FOUROOZANDEH

 

1

Forspørg på dette foredrag

Den forbudte frelse

Massoud Fouroozandeh fortæller sin enestående dramatiske historie, hvori en koransanger i Iran bliver til kirkefader i Danmark. Han fortæller om barndommen i Shahens Teheran, de tidlige teenageår under ayatollah Khomeinis styre, om den dramatiske flugt over de kurdiske bjerge med den ene fod i gips, og ikke mindst om livet i Danmark. Her beskrives især hans omvendelse til kristendommen og arbejdet med den iranske menighed.

Massoud forener i foredraget sin personlige fortælling med en teologisk forklaring af forskelle og ligheder mellem Islam og Kristendom.

http://www.forfatterforedrag.dk/flx/foredragsholdere/massoud-fouroozandeh-kristen-praest-tidligere-muslim/

 

 

2

rspørg på dette foredrag

Islam

De seneste års store og nødvendige indvandring af gæstearbejder, tilstrømning af flygtninge og familiesammenføringer har ikke kun bragt duftrige krydderier med sig men også nye og duftrige kulturelle og religiøse udfordringer. Kristendommens monopol i Danmark og Europa er blevet svækket voldsomt i løbet af de sidste 40 år. Debatter omkring troen er kommet langt mere på mediernes dagsorden, end de har været tidligere. Mange nye religioner og ideologier er kommet til, og der er ingen tvivl om, at islam er den største udfordring.

Massoud vil i dette foredrag komme ind på, hvad islam siger herom. Hvad siger Koranen? Hvad er ligheder og forskelle mellem islam og kristendom?

http://www.forfatterforedrag.dk/flx/foredragsholdere/massoud-fouroozandeh-kristen-praest-tidligere-muslim/

 

 

3

Forspørg på dette foredrag

Kristendom

Kristendommens monopol i Danmark er blevet svækket voldsomt i løbet af de seneste 40 år. Debatter omkring troen er kommet langt mere på mediernes dagsorden, end de har været tidligere. Mange nye religioner og ideologier er kommet til, og en undersøgelse fra 2006 viser, at der i Århus kommune alene er ca. 75 religiøse trossamfund repræsenteret. Danmark er blevet et multietnisk, multikulturelt og multireligiøst samfund, og denne udvikling berører os alle og kræver stillingtagen, hvad enten vi vil det eller ej. En af de største forhindringer for en meningsfuld dialog mellem islam og kristendommen er den manglende viden på begge sider om både ens egen og ”de andres” religion. De færreste danskere har et særligt dybt kendskab til kristendommen, selv om de er medlemmer af folkekirken, og på samme måde ved mange muslimer ikke meget om, hvad der står i deres egne hellige skrifter, Koranen og Hadith. Og kendskabet til ”de andres” religion er endnu ringere. Hvis man ikke kender sig selv godt nok, bliver man ofte usikker over for ”den anden” og ser ham/hende som en trussel. Og hvis man ikke kender ”den anden” godt nok, forfalder man ofte til at skabe fjendebilleder. Derfor er religionsundervisning en vigtig forudsætning for en meningsfuld dialog. Først og fremmest er det vigtigt at vide, hvor ens egne grænser går, både som menneske og som kultur, så dialogen ikke bliver et uopfyldeligt krav om at nå til enighed. Man skal vide noget om, hvornår det er frugtbart at gå i dialog, og hvornår det blot vil skabe endnu større skel.

En anden forhindring for en meningsfuld dialog med muslimerne er, at mange danske teologer - i en velmenende, men helt misforstået søgen efter ligheder mellem islam og kristendom - fuldstændig overser eller tilslører de betydningsfulde forskelle, der er mellem dem. Man gør dialogen til en jagt på enighed, og på den måde svigter man på begge fronter. For islam har ganske vist nogle overfladiske lighedspunkter med kristendommen – men i bund og grund er de to religioner så forskellige som olie og vand, og kan aldrig forenes. En alt for konsensussøgende dialog er mangel på respekt for begge religioner. 

Massoud tager i foredraget bl.a. fat på hvilke ligheder og forskelle der er mellem kristendom og islam.

http://www.forfatterforedrag.dk/flx/foredragsholdere/massoud-fouroozandeh-kristen-praest-tidligere-muslim/

 

 

4

Forspørg på dette foredrag

Integration

I den nudanske ordbog er det at integrere forklaret som, at: ”… få nogen el. noget til at indgå i noget andet så de bliver en del af en overordnet helhed.” En vellykket integration i et land må derfor kun ske på baggrund af den eksisterende helheds værdier. Det modsatte vil uden tvivl medføre et andet parallelsamfund, der enten bevist eller ubevidst tilsidesætter disse værdier som noget sekundære eller helt uvedkommende. 

Men nu er det sådan, at integration altid sker på flere niveauer samtidig: på det kulturelle plan, på det sociale plan og sandelig også på det åndelige plan. Derfor er det heller ikke irrelevant, når Massoud bliver ved med at sige, at den bedste integration for en nydansker er et nyt liv med Kristus. Men hvad mener han egentlig med det? Er en ikke-kristen person udelukket fra at blive integreret i Danmark? Kan vi overhovedet komme integrationsudfordringen til livs?

http://www.forfatterforedrag.dk/flx/foredragsholdere/massoud-fouroozandeh-kristen-praest-tidligere-muslim/

 

 

5

Forspørg på dette foredrag

Omvendelsespsykologi

De seneste års store og nødvendige indvandring af gæstearbejder, tilstrømning af flygtninge og familiesammenføringer har ikke kun bragt duftrige krydderier med sig men også nye og duftrige kulturelle og religiøse udfordringer med sig. Danmark har forandret sig fra et næsten mono-religiøst samfund til et mere multi-religiøst samfund, med "lige" muligheder for at skifte tro og omvende sig til en ny religion. Dette har efterhånden naturligt skabt en række spørgsmål: Hvad er omvendelsespsykologien? Hvem og hvor mange omvender sig? Hvorfor og hvordan sker omvendelsen i de forskellige religioner?

http://www.forfatterforedrag.dk/flx/foredragsholdere/massoud-fouroozandeh-kristen-praest-tidligere-muslim/

 

 

MERE INFORMATION OM MASSOUD FOUROOZANDEH

Referencer:

"Yderst oplagt og interessant foredragsholder, der på en god og inspirerende måde gav os indblik i islam - kristendom."
- Torben Jørgensen, Værslev Menighedsråd 

"Foredraget var veldisponeret, godt forberedt med fejlfri brug af videoudstyr, og Massoud var veloplagt og fængslede tilhørerne med et foredrag der leverede faktuel information om islams dna, som nok var ny for mange. Mange benyttede lejligheden til at købe en eller flere af de bøger, som Massoud og medforfattere har udgivet i årenes løb."
- Jørgen Christensen, Herlufsholm Sogns Menighedsråd 

"Massoud var i januar hovedperson i et spændende foredrag, som gav os tilhørere en ny og større viden om nogle af lighederne og forskellene på Islam og kristendom.  Massoud fortalte særdeles levende om sit liv, sine oplevelser og sit forhold til Gud.  
Er man en forsamling hvor tingene skal pakkes ind, hvor man skal undgå at træde på ømme ligtorne eller hvor man ikke ønsker at blive udfordret – ja så skal man ikke booke et foredrag med Mossoud.
Det var en sogneaften vi sent vil glemme."
- Carsten Bolding. Aktivitetsudvalget i Essenbæk

"Fantastisk foredrag !! Fantastisk livshistorie som man ikke lige bliver færdig med !! Stof til eftertanke!!"
- Birgit Bjørn Mikkelsen, Thisted Menighedsråd

"
Kære Massoud. Det var en stor glæde at have besøg af dig til sogneaften i Fjellerup. Du har med din baggrund store muligheder for at forkynde ind i Folkekirkelige sammenhænge. Dejligt at du tager branden fra Church of Love med ind i den stive danske folkekirke :-)"
- Birthe Larsen, Fjellerup, Djursland

"
Min præst Jens Hvidtfeldt Nielsen og jeg vil sige dig rigtig mange tak for en meget inspirerende og spændende foredrag fyldt med "proteiner"og humor.Efter følgende gode spørgsmål og nogle gange tilpas provokerende svar---det fremmer forståelsen. En stor forkynder af bibelen---ren og pur."
- Kirsten Tuxen 

"Massoud formår at tale jævnt og ligetil - så alle tilhørere - unge såvel som gamle fænges af hans beretning om sin rejse fra Iran til Danmark - og fra Islam til kristendom.Massouds historie er vigtig fordi den sætter vores egen opfattelse af kristendommen såvel som af Islam i perspektiv. For os er religionsfrihed en selvfølge men for andre deriblandt Massoud har det at konvertere fra Islam til kristendommen en høj pris. Samtidig minder Massoud os også om, at kristendommen virkelig er et glædeligt budskab som sætter mennesket frit. Det er kristendommen -  og ikke den oplyste og tolerante stat, der skænker frihed fra lovreligionens regler og bud, men også frihed fra menneskets evindelige kredsen om sig selv. Det er mit ønske, at Massouds fortælling fremover skal være et fast indslag i konfirmationsforberedelsen, da hans fortælling især gav stof til eftertanke for konfirmanderne."
- Nana Hauge, cand. theol og valgmenighedspræst for Høve og Havrebjerg valgmenigheder