Brugervurdering: 5 / 5

Stjerne aktivStjerne aktivStjerne aktivStjerne aktivStjerne aktiv
 

Multikulturalismen er en strategi i den muslimske krig for at ødelægge Europas nationer!

Alle frihedselskende europæere burde læse Bat Ye'ors bøger og artikler om islam og jihad, dhimmitude og sammenbruddet af orientalsk kristendom, samt Eurabien og den muslimsk-kristne anti-zionistiske alliance. 

I løbet af ca. 30 år skrev hun fem store værker, der beskrev den historiske forfølgelse af jøder og kristne (dhimmier) under islamisk styre, samt det moderne arabiske projekt for islamiseringen af Europa og Vesten. Alle hendes bøger er fuldt dokumenterede.

Bat Ye'or beretter i sit forfatterskab om en historie, der har været forsøgt skjult for offentligheden, om de forræderiske eliters ondsindede planer og lumske langsigtede processer, der har været markant ukendt i den offentlige bevidsthed. Den Euro-Arabiske Dialog og Civilisationernes Alliance er begge bedrageriske manøvrer for muslimsk erobring, støttet af den europæiske socialistiske elite.

Hun forklarer i sine bøger og foredrag, hvordan den muslimske undertvingelse af og foragt for de nedværdigede vantro ikke-muslimer har fundet sted overalt, og om islams universelle kalifale ambitioner om at styre hele menneskeheden og indføre sharialoven.

Islam kræver i dens religiøse doktrin en overlegen status og hævder, at den skal erstatte og fortrænge jødedommen og kristendommen, som blot var forløbere for islam. Islam har fra sin oprindelse konstrueret dhimmibegrebet, hvorefter alle de oprindelige folk i Mellemøsten og Nordafrika bliver underlagt islam som andenrangs borgere. Islamisk jihad har gennem historien foretaget en etnisk-religiøs udrensning af hele den orientalske kristenhed og gør det stadig den dag i dag. Den islamiske jihad-mentalitet om erobring oversvømmede den østlige kristendom og er nu rettet mod det kristne Vesten med det formål at tvinge Europa til at leve som dhimmier.

Muslimer ser Israel som den nationale befrielse af et tidligere dhimmi-folk, forklarer Bat Ye'or, fordi jøderne har rejst sig i oprør mod muslimsk undertrykkelse og fornedrelse for at sikre deres politiske uafhængighed i deres gamle hjemland. At de i koranen så forhadte og foragtede jøder (som kaldes aber og svin) skulle vinde selvstændighed og stå imod den samlede islamiske umma, er for muslimerne nærmest ubærligt.

Hun identificerer et kristent samarbejde med islam, beregnet på at skade jøderne, og forklarer, hvordan vestlig/kristen antisemitisme har været et teologisk og historisk fundament for Vestens kollaps overfor den muslimske invasion af Europa, mens EU går sammen med Den Arabiske Liga og Organisationen for Islamisk Samarbejde, for at få Israel til at underkaste sig.

Palæstinenserne har forsøgt at gøre Jesus til palæstinenser (skønt han var en jøde fra Judæa) for at forbinde muslimer med kristne mod jøderne - og dette har været medvirkende til Europas forlig med palæstinensisk terrorisme. Bat Ye'or så dette samarbejde som den moralske fallit af en europæisk civilisation, der var træt og nedtrykt efter et århundrede, skæmmet af krige og totalitarisme.

Hun ser multikulturalismen som en strategi i den muslimske krig for at ødelægge Europas nationer og afviser den som en form for europæisk selvmord, hvor politikerne lader europæiske byer blive forvandlet til erobret muslimsk territorium.

Bat Ye'or lader ingen tvivl tilbage om islams diskriminerende og nedgørende behandling af alle ikke-muslimer, især jøder og kristne. Islams påståede tolerance afsløres for hvad den er med baggrund i islams egne skrifter.

Det er bydende nødvendigt at kende historien, især når den fortsætter med at strømme ind i den nuværende tid. Islam er indstiftet "for at kæmpe mod folkene indtil de bevidner, at ingen har ret til at blive tilbedt andre end Allah, og at Muhammed er hans Apostel." Dette står ordret i hadith-samlingen Sahih al-Bukhari, og ligger dybt i de troendes hjerter. Islam anser sin islamisering og dhimmificering af ikke-muslimske befolkninger og lande som guddommelig vilje, der ikke kan laves om på. Den muslimske umma vil ubønhørligt presse på indtil den endelige sejr.

De kristne og jøderne i Irak og Syrien, Iran og Pakistan, Libanon og Egypten, Sudan og Nigeria, har alle været ofre for muslimske massakrer og terrorisme. Islam stræber nu efter ligeledes at gøre det kristne Europa til en del af Islams Hus. Med et Europa, der mister tilliden til sin identitet og livsfilosofi, er islams krav og den muslimske masseindvandring ved at forvandle kontinentet til ukendelighed.

Bøger af Bat Ye'or:

Eurabia: The Euro-Arab Axis

The Dhimmi: Jews & Christians Under Islam

Islam and Dhimmitude: Where Civilizations Collide

Europe, Globalization, and the Coming of the Universal Caliphate 

The Decline of Eastern Christianity Under Islam: From Jihad to Dhimmitude: Seventh-Twentieth Century