Brugervurdering: 5 / 5

Stjerne aktivStjerne aktivStjerne aktivStjerne aktivStjerne aktiv
 

Hvad er Jihad?

Endeløse strømme af blæk er blevet spildt på at forsøge at besvare spørgsmålet om, hvad islam er? Er islam fredens religion? Eller er den sande islam en radikal ideologi? Er en moderat muslim den sande muslim? Dette minder en videnskabsmand om de gamle diskussioner om lys. Er lys en partikel eller er lys en bølge?

Argumenterne gik frem og tilbage. Kvantemekaniklen gav os svaret. Lys er dualistisk; det er både en partikel og en bølge. Hvilken egenskab, der manifesterer sig, afhænger af omstændighederne. Islam fungerer på samme måde.

Vores første fingerpeg om dualismen er i Koranen, som faktisk er to bøger, Koranen fra Mekka (den tidlige) og Koranen fra Medina (den senere). Indsigten i Koranens logik kommer gennem det store antal selvmodsigelser i den. På overfladen løser islam disse selvmodsigelser ved at ty til "abrogation". Det betyder, at et vers skrevet senere, erstatter et tidligere vers [hvis de modsiger hinanden]. Men i virkeligheden - da Koranen er Allahs fuldkomne ord - er begge vers hellige og sande. Det senere vers er "bedre", men det tidligere vers kan ikke være forkert, fordi det kom fra Allah, og Allah er fuldkommen. Dette er grundlaget for dualismen. Begge vers er "rigtige". Begge sider af modsigelsen er sande i dualistisk logik. Omstændighederne afgør, hvilket vers der bruges.

For eksempel: Koranen (fra Mekka) 73:10: Udhold tålmodigt, hvad de siger, og skil dig fra dem i fordragelighed! Fra tolerance bevæger vi os til den ultimative intolerance - ikke engang Universets Herre kan udstå de vantro: Koranen (fra Medina) 8:12: Da din Herre åbenbarede for englene: "Jeg er med jer, så lad dem, der tror, stå fast! Jeg vil sætte en skræk i livet på dem, der er vantro. Hug dem over nakken! Hug dem over hver en finger!”

Al vestlig logik er baseret på modsigelsesprincippet - hvis to ting modsiger hinanden, er mindst én af dem falsk. Men islamisk logik er dualistisk - to ting kan modsige hinanden og begge være sande.Intet dualistisk system kan måles ved ét svar. Dette er grunden til, at argumenterne om, hvad der udgør den "rigtige" islam, fortsætter i det uendelige og aldrig finder en løsning. Et enkelt rigtigt svar findes ikke. Dualistiske systemer kan kun måles med statistik. Det er meningsløst at hævde, at den ene side af dualismen er sand. Som en analogi, giver kvantemekaniklen altid et statistisk svar på alle spørgsmål.

Som et eksempel på anvendelse af statistik, se på spørgsmålet: Hvad er den virkelige jihad - den indre åndelige kamps jihad eller krigens jihad? Bukhari (hadith) taler gentagne gange om jihad og97% af henvisningerne til jihad handler om krig og 3% handler om indre kamp. Så det statistiske svar er, at jihad er 97% krig og 3% indre kamp. Er jihad krig? Ja - 97%. Er jihad indre kamp? Ja - 3%. Så du kan argumentere for begge dele. Begge sider af dualiteten er rigtige.

For yderligere info og dokumentation, læs venligst vores bog "Global Jihad".

http://www.massoud.dk/index.php/da/effatha/boger/global-jihad